Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Gamleby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gamleby 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamleby 1 1506 14,3% 17,5% 25,4% 42,8% 4,7% 46,1% 53,9% 3,5%  
Summa 1506 14,3% 17,5% 25,4% 42,8% 4,7% 46,1% 53,9% 3,5%

http://www.val.se