Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Gamleby 2-Lofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gamleby 2-Lofta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamleby 2-Lofta 1485 14,7% 25,7% 24,8% 34,7% 4,6% 51,7% 48,3% 3,2%  
Summa 1485 14,7% 25,7% 24,8% 34,7% 4,6% 51,7% 48,3% 3,2%

http://www.val.se