Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Blackstad-Odensvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Blackstad-Odensvi

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blackstad-Odensvi 1062 12,8% 22,2% 32,0% 33,0% 4,4% 52,4% 47,6% 3,2%  
Summa 1062 12,8% 22,2% 32,0% 33,0% 4,4% 52,4% 47,6% 3,2%

http://www.val.se