Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Hallingeberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hallingeberg S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallingeberg S 1083 15,0% 21,0% 27,7% 36,4% 3,8% 50,6% 49,4% 5,8%  
Summa 1083 15,0% 21,0% 27,7% 36,4% 3,8% 50,6% 49,4% 5,8%

http://www.val.se