Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Hjorted

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hjorted

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjorted 1093 10,7% 19,7% 30,7% 38,9% 3,8% 51,0% 49,0% 4,9%  
Summa 1093 10,7% 19,7% 30,7% 38,9% 3,8% 51,0% 49,0% 4,9%

http://www.val.se