Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Vimmerby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vimmerby 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 1 1436 22,3% 24,5% 24,5% 28,7% 4,6% 50,4% 49,6% 3,4%  
Summa 1436 22,3% 24,5% 24,5% 28,7% 4,6% 50,4% 49,6% 3,4%

http://www.val.se