Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Vimmerby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vimmerby 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 2 1419 17,0% 30,3% 22,1% 30,6% 4,9% 50,4% 49,6% 12,6%  
Summa 1419 17,0% 30,3% 22,1% 30,6% 4,9% 50,4% 49,6% 12,6%

http://www.val.se