Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Vimmerby 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vimmerby 3

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 3 1464 14,3% 27,6% 20,2% 37,8% 4,4% 47,4% 52,6% 1,6%  
Summa 1464 14,3% 27,6% 20,2% 37,8% 4,4% 47,4% 52,6% 1,6%

http://www.val.se