Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Vimmerby 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vimmerby 4

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 4 1336 28,9% 26,0% 23,1% 22,0% 7,0% 50,0% 50,0% 7,6%  
Summa 1336 28,9% 26,0% 23,1% 22,0% 7,0% 50,0% 50,0% 7,6%

http://www.val.se