Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Vimmerby 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vimmerby 5

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 5 1260 13,1% 31,7% 26,5% 28,7% 6,0% 50,3% 49,7% 1,1%  
Summa 1260 13,1% 31,7% 26,5% 28,7% 6,0% 50,3% 49,7% 1,1%

http://www.val.se