Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Storebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Storebro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storebro 927 16,2% 24,9% 24,4% 34,5% 5,6% 51,8% 48,2% 3,2%  
Summa 927 16,2% 24,9% 24,4% 34,5% 5,6% 51,8% 48,2% 3,2%

http://www.val.se