Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Rumskulla-Pelarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rumskulla-Pelarne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rumskulla-Pelarne 550 11,3% 24,5% 26,4% 37,8% 1,8% 53,6% 46,4% 7,1%  
Summa 550 11,3% 24,5% 26,4% 37,8% 1,8% 53,6% 46,4% 7,1%

http://www.val.se