Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Frödinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Frödinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frödinge 800 14,2% 26,8% 28,6% 30,4% 5,1% 51,5% 48,5% 1,4%  
Summa 800 14,2% 26,8% 28,6% 30,4% 5,1% 51,5% 48,5% 1,4%

http://www.val.se