Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Locknevi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Locknevi

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Locknevi 382 10,2% 22,5% 27,5% 39,8% 3,1% 52,9% 47,1% 5,0%  
Summa 382 10,2% 22,5% 27,5% 39,8% 3,1% 52,9% 47,1% 5,0%

http://www.val.se