Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Djursdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Djursdala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djursdala 332 14,2% 23,2% 30,4% 32,2% 4,8% 53,3% 46,7% 1,2%  
Summa 332 14,2% 23,2% 30,4% 32,2% 4,8% 53,3% 46,7% 1,2%

http://www.val.se