Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Gullringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gullringen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullringen 631 13,6% 23,3% 26,5% 36,6% 4,4% 53,2% 46,8% 6,5%  
Summa 631 13,6% 23,3% 26,5% 36,6% 4,4% 53,2% 46,8% 6,5%

http://www.val.se