Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - valdistrikt Södra Vi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Södra Vi

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Vi 1237 15,8% 28,5% 25,4% 30,2% 5,7% 51,6% 48,4% 2,7%  
Summa 1237 15,8% 28,5% 25,4% 30,2% 5,7% 51,6% 48,4% 2,7%

http://www.val.se