Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - valdistrikt Slite Othem/Boge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Slite Othem/Boge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slite Othem/Boge 1033 14,8% 22,0% 25,6% 37,7% 4,0% 49,8% 50,2% 2,8%  
Summa 1033 14,8% 22,0% 25,6% 37,7% 4,0% 49,8% 50,2% 2,8%

http://www.val.se