Val till kommunfullmäktige i Svalöv - Ålder och kön - valdistrikt Kågeröd - Stenestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kågeröd - Stenestad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kågeröd - Stenestad 1809 17,4% 30,7% 25,7% 26,2% 5,7% 51,5% 48,5% 6,2%  
Summa 1809 17,4% 30,7% 25,7% 26,2% 5,7% 51,5% 48,5% 6,2%

http://www.val.se