Val till kommunfullmäktige i Svalöv - Ålder och kön - valdistrikt Röstånga - Konga-Ask

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Röstånga - Konga-Ask

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röstånga - Konga-Ask 1476 14,4% 30,9% 30,1% 24,7% 5,2% 51,2% 48,8% 8,7%  
Summa 1476 14,4% 30,9% 30,1% 24,7% 5,2% 51,2% 48,8% 8,7%

http://www.val.se