Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Vellinge södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vellinge södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge södra 1016 12,7% 40,0% 21,4% 26,0% 6,1% 50,9% 49,1% 3,7%  
Summa 1016 12,7% 40,0% 21,4% 26,0% 6,1% 50,9% 49,1% 3,7%

http://www.val.se