Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Vellinge väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vellinge väster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge väster 1509 14,8% 29,3% 20,9% 34,9% 5,2% 46,7% 53,3% 2,4%  
Summa 1509 14,8% 29,3% 20,9% 34,9% 5,2% 46,7% 53,3% 2,4%

http://www.val.se