Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Vellinge centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vellinge centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge centrum 1585 17,5% 36,8% 22,5% 23,2% 5,0% 48,2% 51,8% 4,3%  
Summa 1585 17,5% 36,8% 22,5% 23,2% 5,0% 48,2% 51,8% 4,3%

http://www.val.se