Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Ljunghusen västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljunghusen västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljunghusen västra 1164 13,7% 25,3% 29,6% 31,4% 6,5% 48,1% 51,9% 4,6%  
Summa 1164 13,7% 25,3% 29,6% 31,4% 6,5% 48,1% 51,9% 4,6%

http://www.val.se