Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Ljunghusen östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljunghusen östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljunghusen östra 910 10,8% 30,7% 26,3% 32,3% 4,5% 49,9% 50,1% 4,4%  
Summa 910 10,8% 30,7% 26,3% 32,3% 4,5% 49,9% 50,1% 4,4%

http://www.val.se