Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Falsterbo norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Falsterbo norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falsterbo norra 1272 9,9% 23,8% 22,5% 43,8% 4,3% 47,0% 53,0% 2,8%  
Summa 1272 9,9% 23,8% 22,5% 43,8% 4,3% 47,0% 53,0% 2,8%

http://www.val.se