Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Stora Hammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stora Hammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Hammar 1742 12,5% 29,0% 24,7% 33,8% 5,6% 48,4% 51,6% 4,1%  
Summa 1742 12,5% 29,0% 24,7% 33,8% 5,6% 48,4% 51,6% 4,1%

http://www.val.se