Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Höllviken centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höllviken centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höllviken centrum 1510 12,5% 27,5% 25,2% 34,8% 4,9% 47,4% 52,6% 5,6%  
Summa 1510 12,5% 27,5% 25,2% 34,8% 4,9% 47,4% 52,6% 5,6%

http://www.val.se