Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Höllviken östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höllviken östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höllviken östra 1686 11,9% 32,6% 27,5% 28,0% 5,7% 48,2% 51,8% 2,7%  
Summa 1686 11,9% 32,6% 27,5% 28,0% 5,7% 48,2% 51,8% 2,7%

http://www.val.se