Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Höllviken-Kämpinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höllviken-Kämpinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höllviken-Kämpinge 1603 12,5% 31,7% 28,9% 26,9% 6,6% 49,8% 50,2% 4,4%  
Summa 1603 12,5% 31,7% 28,9% 26,9% 6,6% 49,8% 50,2% 4,4%

http://www.val.se