Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Räng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Räng

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Räng 1688 12,4% 46,7% 25,2% 15,7% 5,5% 48,9% 51,1% 3,5%  
Summa 1688 12,4% 46,7% 25,2% 15,7% 5,5% 48,9% 51,1% 3,5%

http://www.val.se