Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Östra Grevie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Grevie

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Grevie 740 13,2% 44,3% 25,4% 17,0% 5,0% 51,4% 48,6% 7,8%  
Summa 740 13,2% 44,3% 25,4% 17,0% 5,0% 51,4% 48,6% 7,8%

http://www.val.se