Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - valdistrikt Västra Ingelstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Ingelstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Ingelstad 1476 13,5% 37,9% 26,4% 22,2% 5,3% 50,3% 49,7% 5,3%  
Summa 1476 13,5% 37,9% 26,4% 22,2% 5,3% 50,3% 49,7% 5,3%

http://www.val.se