Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - valdistrikt Kävlinge Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kävlinge Öster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Öster 1795 20,9% 33,8% 20,1% 25,3% 5,6% 48,8% 51,2% 4,4%  
Summa 1795 20,9% 33,8% 20,1% 25,3% 5,6% 48,8% 51,2% 4,4%

http://www.val.se