Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Ålder och kön - valdistrikt Hofterup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hofterup

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hofterup 1808 12,7% 36,9% 25,2% 25,1% 5,7% 50,9% 49,1% 3,5%  
Summa 1808 12,7% 36,9% 25,2% 25,1% 5,7% 50,9% 49,1% 3,5%

http://www.val.se