Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - valdistrikt Höör C/Bokeslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höör C/Bokeslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör C/Bokeslund 1922 18,9% 27,9% 19,3% 33,9% 5,2% 46,6% 53,4% 4,8%  
Summa 1922 18,9% 27,9% 19,3% 33,9% 5,2% 46,6% 53,4% 4,8%

http://www.val.se