Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - valdistrikt Höör/Stenskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höör/Stenskogen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör/Stenskogen 1940 16,4% 35,0% 21,2% 27,3% 5,5% 49,2% 50,8% 4,6%  
Summa 1940 16,4% 35,0% 21,2% 27,3% 5,5% 49,2% 50,8% 4,6%

http://www.val.se