Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - valdistrikt Höör/Fogdaröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höör/Fogdaröd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör/Fogdaröd 1941 16,8% 33,4% 26,3% 23,4% 6,7% 51,4% 48,6% 2,7%  
Summa 1941 16,8% 33,4% 26,3% 23,4% 6,7% 51,4% 48,6% 2,7%

http://www.val.se