Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - valdistrikt Höör/Bosjökloster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höör/Bosjökloster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör/Bosjökloster 1817 11,8% 35,3% 26,5% 26,4% 4,5% 50,6% 49,4% 5,0%  
Summa 1817 11,8% 35,3% 26,5% 26,4% 4,5% 50,6% 49,4% 5,0%

http://www.val.se