Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - valdistrikt Höör/Tjörnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höör/Tjörnarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör/Tjörnarp 1027 16,2% 29,7% 30,2% 24,0% 6,3% 53,5% 46,5% 8,4%  
Summa 1027 16,2% 29,7% 30,2% 24,0% 6,3% 53,5% 46,5% 8,4%

http://www.val.se