Val till kommunfullmäktige i Klippan - Ålder och kön - valdistrikt Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen 1686 25,3% 27,8% 20,0% 26,9% 5,6% 50,6% 49,4% 11,1%  
Summa 1686 25,3% 27,8% 20,0% 26,9% 5,6% 50,6% 49,4% 11,1%

http://www.val.se