Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - valdistrikt Kobjer-Sliparelyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kobjer-Sliparelyckan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kobjer-Sliparelyckan 1382 24,9% 34,2% 21,7% 19,2% 6,7% 48,9% 51,1% 8,2%  
Summa 1382 24,9% 34,2% 21,7% 19,2% 6,7% 48,9% 51,1% 8,2%

http://www.val.se