Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - valdistrikt Ladugårdsmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ladugårdsmarken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ladugårdsmarken 1227 22,7% 38,1% 23,1% 16,1% 6,4% 48,4% 51,6% 15,4%  
Summa 1227 22,7% 38,1% 23,1% 16,1% 6,4% 48,4% 51,6% 15,4%

http://www.val.se