Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - valdistrikt N Fäladen, Rådhusrätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt N Fäladen, Rådhusrätten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
N Fäladen, Rådhusrätten 934 26,3% 38,3% 24,1% 11,2% 7,2% 50,3% 49,7% 14,3%  
Summa 934 26,3% 38,3% 24,1% 11,2% 7,2% 50,3% 49,7% 14,3%

http://www.val.se