Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Nyhamn V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nyhamn V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyhamn V 1567 9,3% 16,8% 26,5% 47,5% 4,8% 48,9% 51,1% 4,6%  
Summa 1567 9,3% 16,8% 26,5% 47,5% 4,8% 48,9% 51,1% 4,6%

http://www.val.se