Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Jonstorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jonstorp V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jonstorp V 1314 11,6% 29,1% 25,4% 33,9% 4,4% 49,9% 50,1% 4,3%  
Summa 1314 11,6% 29,1% 25,4% 33,9% 4,4% 49,9% 50,1% 4,3%

http://www.val.se