Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Jonstorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jonstorp Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jonstorp Ö 1530 10,9% 32,4% 25,6% 31,0% 5,2% 50,3% 49,7% 5,7%  
Summa 1530 10,9% 32,4% 25,6% 31,0% 5,2% 50,3% 49,7% 5,7%

http://www.val.se