Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Höganäs NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höganäs NV

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs NV 1138 13,2% 28,2% 25,4% 33,2% 4,9% 50,3% 49,7% 5,5%  
Summa 1138 13,2% 28,2% 25,4% 33,2% 4,9% 50,3% 49,7% 5,5%

http://www.val.se