Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Höganäs NÖ - Väsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höganäs NÖ - Väsby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs NÖ - Väsby 1521 14,7% 29,1% 20,6% 35,6% 5,0% 48,3% 51,7% 8,9%  
Summa 1521 14,7% 29,1% 20,6% 35,6% 5,0% 48,3% 51,7% 8,9%

http://www.val.se