Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Höganäs C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höganäs C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs C 1661 12,3% 21,4% 24,0% 42,3% 4,1% 44,5% 55,5% 4,4%  
Summa 1661 12,3% 21,4% 24,0% 42,3% 4,1% 44,5% 55,5% 4,4%

http://www.val.se